• Type Business Salon
  Дундын оффис
 • Type Business Salon
  Дундын оффис
 • Type Business Salon
  Дундын оффис
 • Type Business Salon
  Дундын оффис
 • Type Business Salon
  Дундын оффис
 • Type Business Salon
  Дундын оффис

Бидний Зорилго

Гарааны бизнесс эрхлэх болон бизнесийн хүрээгээ өргөтгөхийг зорьж буй хувь хүн, албан байгууллагуудын санал бодлоо солилцох талбар байхын зэрэгцээ бизнесийн үнэ цэнэтэй санаануудаа хамтран хэрэгжүүлэх, эрэл хайгуул хийх боломж бий болгоход туслан дэмжиж, тав тухтай тохилог орчноор ханган ажиллахад бидний зорилго оршино.

Бидний Үйлчилгээ

Поректор

Компьютер

Принтер

USB кабел

Повербанк

Үзэг бал

Кофе、цай

Private space

Ганцаараа төвлөрч ажиллахыг хүссэн хүн бүрт зориулсан хэсэг.

Team space

Баг хамт олноороо ярилцаж хэлэлцэхэд тохиромжтой уулзалтын хэсэг.

Conference room

Сургалт семинар, хурал цуглаан зохион байгуулахад тохиромжтой хурлын өрөө.

VIP meeting room

Хувийн болон албаны чухал уулзалтанд зориулсан тусгай өрөө.

Sofa space

Хамт олноороо болон бизнесийн түнштэйгээ тухлан суун, мэдээ мэдээлэл солилцох чөлөөт орон зай.

PC area

Цахим ертөнцөөс цаг алдалгүй, мэдээ мэдээллийг танд хүргэх компьютерийн булан.